Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

我们以说明...开始这篇论文
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Zusammenfassung einer Arbeit
前面的讨论旨在...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
假设被...方面的数据验证
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
总结来说,...
Samengevat ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
归纳一下,...
Samenvattend ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
总之,...
Al met al ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
总体而言,...
Over het geheel ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
...让我们得出...的结论
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
上述论据证实...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
我们可以看出...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
所有这些都指向...
Alles wijst erop dat ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
了解...可以帮助揭示...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
权衡一下,...
Over het geheel genomen ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
因此,我们的论点是有一些因素...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Klares Fazit
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Erklärung der Ziele einer Arbeit