Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Zusammenfassung einer Arbeit
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
لتلخيص ما سبق...
Podsumowując, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
إجمالاً، ...
W podsumowaniu, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
إجمالا...
W sumie...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Ogólnie...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
...prowadzi do wniosku, że...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
نستطيع أن نرى أنّ...
Widzimy więc, że...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
في نهاية الأمر...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Klares Fazit
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Erklärung der Ziele einer Arbeit