Koreanisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Hauptteil

Hauptteil - Zustimmung

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Grundsätzliche Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Grundsätzliche Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person
Értem, amit mond.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Anerkennung der Validität einer bestimmten Sichtweise, zugleich keine komplette Zustimmung
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Vollständige Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Vollständige Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person

Hauptteil - Ablehnung

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Grundsätzliche Ablehnung der Sichtweise einer anderen Person
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Grundsätzliche Ablehnung der Sichtweise einer anderen Person
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Verständnis für eine bestimmte Sichtweise, zugleich vollständige Ablehnung
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Vollständige Ablehnung der Sichtweise einer anderen Person
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Komplett gegenteilige Ansicht im Vergleich zur Sichtweise einer anderen Person

Hauptteil - Vergleiche

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Informelle Beschreibung besonderer Ähnlichkeiten oder Vergleiche von zwei Dingen
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
....-val/vel ellentétben, a .......
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Betonung und Erklärung der Ähnlichkeit zweier Dinge
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Betonung und Erklärung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Beschreibung besonderer Ähnlichkeiten oder Vergleiche von zwei Dingen
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen

Hauptteil - Meinungen

Azt mondanám, hogy ...
.....라고 말하고 싶습니다.
Schilderung der persönlichen Meinung, von der man nicht vollständig überzeugt ist
Nekem úgy tűnik, hogy ...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Schilderung der persönlichen Meinung, von der man nicht vollständig überzeugt ist
Véleményem szerint ...
제 생각에는, ...
Schilderung der persönlichen Meinung
Véleményem szerint ...
저의 관점에서는, ...
Schilderung der persönlichen Meinung
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Schilderung der persönlichen Meinung
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Auflistung einer Reihe von Gründen für etwas
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Schilderung einer persönlichen Meinung, von der man überzeugt ist, zugleich Erläuterung der Meinung

Hauptteil - Verbindende Elemente

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Themenwechsel und Start eines neuen Abschnitts
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Themenwechsel und Start eines neuen Abschnitts
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Hinzufügen wichtiger Informationen zu einem bereits entwickelten Argument
Hozzátéve ...., de ....
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Einräumung eines Gegenarguments, zugleich Vorstellung der eigenen weitergehenden Analyse
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Einräumung eines Gegenarguments, zugleich Vorstellung der eigenen weitergehenden Analyse
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Einräumung eines Gegenarguments, zugleich Vorstellung der eigenen weitergehenden Analyse
Ezzel ellentétben ....
반대로, ...
Berichtigung einer irrigen Meinung, nachdem diese Meinung vorgetragen wurde
Másrészt viszont ....
한편으로는 ...
Einleitung zur Darlegung eines Arguments
Másrészt ...
다른 한편으로는 ...
Einleitung zur Darlegung eines Gegenarguments. Wird stets nach "Einerseits..." verwendet.
Ellentében a ....-val/vel, a ....
... 에도 불구하고, ...
Vortrag eines Arguments gegen bestimmte Überzeugungen
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
... 한 사실에도 불구하고,
Vortrag eines Arguments gegen bestimmte Überzeugungen
Tudományosan/történelmileg ...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Hinweis auf Forschung oder Ereignisse in der Vergangenheit
Mellékesen....
부수적으로, ...
Zusätzlicher Punkt zur Unterstützung der eigenen Analyse
Továbbá ....
게다가, ...
Zusätzlicher Punkt zur Unterstützung der eigenen Analyse