Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Hauptteil

Hauptteil - Zustimmung

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Grundsätzliche Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person
Cineva este de acord cu...deoarece...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Grundsätzliche Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person
Înţeleg punctul său de vedere.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Anerkennung der Validität einer bestimmten Sichtweise, zugleich keine komplette Zustimmung
Sunt în totalitate de acord că...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Vollständige Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Vollständige Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person

Hauptteil - Ablehnung

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Grundsätzliche Ablehnung der Sichtweise einer anderen Person
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Grundsätzliche Ablehnung der Sichtweise einer anderen Person
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Verständnis für eine bestimmte Sichtweise, zugleich vollständige Ablehnung
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Vollständige Ablehnung der Sichtweise einer anderen Person
Mă opun total ideii conform căreia...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Komplett gegenteilige Ansicht im Vergleich zur Sichtweise einer anderen Person

Hauptteil - Vergleiche

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Informelle Beschreibung besonderer Ähnlichkeiten oder Vergleiche von zwei Dingen
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
...în opoziţie cu...este/sunt...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Betonung und Erklärung der Ähnlichkeit zweier Dinge
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Betonung und Erklärung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Beschreibung besonderer Ähnlichkeiten oder Vergleiche von zwei Dingen
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen

Hauptteil - Meinungen

Aş putea spune că...
Ik zou zeggen dat ...
Schilderung der persönlichen Meinung, von der man nicht vollständig überzeugt ist
Impresia mea este că...
Het lijkt mij dat ...
Schilderung der persönlichen Meinung, von der man nicht vollständig überzeugt ist
După părerea mea,...
Naar mijn mening ...
Schilderung der persönlichen Meinung
Din punctul meu de vedere...
Vanuit mijn standpunt ...
Schilderung der persönlichen Meinung
Sunt de părere că...
Ik ben van mening dat ...
Schilderung der persönlichen Meinung
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Auflistung einer Reihe von Gründen für etwas
Convingerea mea este că... deoarece...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Schilderung einer persönlichen Meinung, von der man überzeugt ist, zugleich Erläuterung der Meinung

Hauptteil - Verbindende Elemente

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Themenwechsel und Start eines neuen Abschnitts
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Themenwechsel und Start eines neuen Abschnitts
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Hinzufügen wichtiger Informationen zu einem bereits entwickelten Argument
Admitem faptul că..., dar...
Toegegeven ..., maar ...
Einräumung eines Gegenarguments, zugleich Vorstellung der eigenen weitergehenden Analyse
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Einräumung eines Gegenarguments, zugleich Vorstellung der eigenen weitergehenden Analyse
Se admite faptul că..., însă...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Einräumung eines Gegenarguments, zugleich Vorstellung der eigenen weitergehenden Analyse
Din contră,...
Integendeel, ...
Berichtigung einer irrigen Meinung, nachdem diese Meinung vorgetragen wurde
Pe de o parte...
Enerzijds ...
Einleitung zur Darlegung eines Arguments
Pe de altă parte...
Anderzijds ...
Einleitung zur Darlegung eines Gegenarguments. Wird stets nach "Einerseits..." verwendet.
Contrar...
Ondanks ...
Vortrag eines Arguments gegen bestimmte Überzeugungen
În ciuda faptului că...
Ondanks het feit dat ...
Vortrag eines Arguments gegen bestimmte Überzeugungen
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Hinweis auf Forschung oder Ereignisse in der Vergangenheit
Întâmplător...
Bijkomend ...
Zusätzlicher Punkt zur Unterstützung der eigenen Analyse
Mai mult decât atât...
Bovendien ...
Zusätzlicher Punkt zur Unterstützung der eigenen Analyse