Esperanto | Phrasen - Wissenschaftlich | Hauptteil

Hauptteil - Zustimmung

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Grundsätzliche Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person
Cineva este de acord cu...deoarece...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Grundsätzliche Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person
Înţeleg punctul său de vedere.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Anerkennung der Validität einer bestimmten Sichtweise, zugleich keine komplette Zustimmung
Sunt în totalitate de acord că...
Mi tute konsentas, ke...
Vollständige Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Vollständige Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person

Hauptteil - Ablehnung

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Grundsätzliche Ablehnung der Sichtweise einer anderen Person
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Grundsätzliche Ablehnung der Sichtweise einer anderen Person
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Verständnis für eine bestimmte Sichtweise, zugleich vollständige Ablehnung
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Mi tute malkonsentas, ke...
Vollständige Ablehnung der Sichtweise einer anderen Person
Mă opun total ideii conform căreia...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Komplett gegenteilige Ansicht im Vergleich zur Sichtweise einer anderen Person

Hauptteil - Vergleiche

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Informelle Beschreibung besonderer Ähnlichkeiten oder Vergleiche von zwei Dingen
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
En kontrasto al..., ...montras...
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
...în opoziţie cu...este/sunt...
...per kontrasto kun...estas...
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
...estas simila al... rilate...
Betonung und Erklärung der Ähnlichkeit zweier Dinge
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Betonung und Erklärung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
La unua..., kontraste, la dua...
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Beschreibung besonderer Ähnlichkeiten oder Vergleiche von zwei Dingen
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen

Hauptteil - Meinungen

Aş putea spune că...
Mi dirus, ke...
Schilderung der persönlichen Meinung, von der man nicht vollständig überzeugt ist
Impresia mea este că...
Ŝajnas al mi, ke...
Schilderung der persönlichen Meinung, von der man nicht vollständig überzeugt ist
După părerea mea,...
Miaopinie…
Schilderung der persönlichen Meinung
Din punctul meu de vedere...
El mia vidpunkto...
Schilderung der persönlichen Meinung
Sunt de părere că...
Mi estas de la opinio, ke...
Schilderung der persönlichen Meinung
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Auflistung einer Reihe von Gründen für etwas
Convingerea mea este că... deoarece...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Schilderung einer persönlichen Meinung, von der man überzeugt ist, zugleich Erläuterung der Meinung

Hauptteil - Verbindende Elemente

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Themenwechsel und Start eines neuen Abschnitts
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Themenwechsel und Start eines neuen Abschnitts
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Hinzufügen wichtiger Informationen zu einem bereits entwickelten Argument
Admitem faptul că..., dar...
Certe..., sed...
Einräumung eines Gegenarguments, zugleich Vorstellung der eigenen weitergehenden Analyse
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Einräumung eines Gegenarguments, zugleich Vorstellung der eigenen weitergehenden Analyse
Se admite faptul că..., însă...
Koncedita, ..., tamen...
Einräumung eines Gegenarguments, zugleich Vorstellung der eigenen weitergehenden Analyse
Din contră,...
Kontraŭe, ...
Berichtigung einer irrigen Meinung, nachdem diese Meinung vorgetragen wurde
Pe de o parte...
Unuflanke...
Einleitung zur Darlegung eines Arguments
Pe de altă parte...
Aliflanke…
Einleitung zur Darlegung eines Gegenarguments. Wird stets nach "Einerseits..." verwendet.
Contrar...
Malgraŭ…
Vortrag eines Arguments gegen bestimmte Überzeugungen
În ciuda faptului că...
Malgraŭ la fakto ke...
Vortrag eines Arguments gegen bestimmte Überzeugungen
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Science/Historie parolanta...
Hinweis auf Forschung oder Ereignisse in der Vergangenheit
Întâmplător...
Parenteze...
Zusätzlicher Punkt zur Unterstützung der eigenen Analyse
Mai mult decât atât...
Krome...
Zusätzlicher Punkt zur Unterstützung der eigenen Analyse