Ungarisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Hauptteil

Hauptteil - Zustimmung

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Grundsätzliche Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Grundsätzliche Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Értem, amit mond.
Anerkennung der Validität einer bestimmten Sichtweise, zugleich keine komplette Zustimmung
Mi tute konsentas, ke...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Vollständige Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Vollständige Zustimmung zur Sichtweise einer anderen Person

Hauptteil - Ablehnung

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Grundsätzliche Ablehnung der Sichtweise einer anderen Person
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Grundsätzliche Ablehnung der Sichtweise einer anderen Person
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Verständnis für eine bestimmte Sichtweise, zugleich vollständige Ablehnung
Mi tute malkonsentas, ke...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Vollständige Ablehnung der Sichtweise einer anderen Person
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Komplett gegenteilige Ansicht im Vergleich zur Sichtweise einer anderen Person

Hauptteil - Vergleiche

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Informelle Beschreibung besonderer Ähnlichkeiten oder Vergleiche von zwei Dingen
En kontrasto al..., ...montras...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
...per kontrasto kun...estas...
....-val/vel ellentétben, a .......
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
...estas simila al... rilate...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Betonung und Erklärung der Ähnlichkeit zweier Dinge
...kaj... malsamas en terminoj de...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Betonung und Erklärung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
La unua..., kontraste, la dua...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Beschreibung besonderer Ähnlichkeiten oder Vergleiche von zwei Dingen
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Betonung der Unterschiede zwischen zwei Dingen

Hauptteil - Meinungen

Mi dirus, ke...
Azt mondanám, hogy ...
Schilderung der persönlichen Meinung, von der man nicht vollständig überzeugt ist
Ŝajnas al mi, ke...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Schilderung der persönlichen Meinung, von der man nicht vollständig überzeugt ist
Miaopinie…
Véleményem szerint ...
Schilderung der persönlichen Meinung
El mia vidpunkto...
Véleményem szerint ...
Schilderung der persönlichen Meinung
Mi estas de la opinio, ke...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Schilderung der persönlichen Meinung
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Auflistung einer Reihe von Gründen für etwas
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Schilderung einer persönlichen Meinung, von der man überzeugt ist, zugleich Erläuterung der Meinung

Hauptteil - Verbindende Elemente

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Themenwechsel und Start eines neuen Abschnitts
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Themenwechsel und Start eines neuen Abschnitts
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Hinzufügen wichtiger Informationen zu einem bereits entwickelten Argument
Certe..., sed...
Hozzátéve ...., de ....
Einräumung eines Gegenarguments, zugleich Vorstellung der eigenen weitergehenden Analyse
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Einräumung eines Gegenarguments, zugleich Vorstellung der eigenen weitergehenden Analyse
Koncedita, ..., tamen...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Einräumung eines Gegenarguments, zugleich Vorstellung der eigenen weitergehenden Analyse
Kontraŭe, ...
Ezzel ellentétben ....
Berichtigung einer irrigen Meinung, nachdem diese Meinung vorgetragen wurde
Unuflanke...
Másrészt viszont ....
Einleitung zur Darlegung eines Arguments
Aliflanke…
Másrészt ...
Einleitung zur Darlegung eines Gegenarguments. Wird stets nach "Einerseits..." verwendet.
Malgraŭ…
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Vortrag eines Arguments gegen bestimmte Überzeugungen
Malgraŭ la fakto ke...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Vortrag eines Arguments gegen bestimmte Überzeugungen
Science/Historie parolanta...
Tudományosan/történelmileg ...
Hinweis auf Forschung oder Ereignisse in der Vergangenheit
Parenteze...
Mellékesen....
Zusätzlicher Punkt zur Unterstützung der eigenen Analyse
Krome...
Továbbá ....
Zusätzlicher Punkt zur Unterstützung der eigenen Analyse