Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Rysunek zawiera...
Beschreibung eines Bilds
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Rysunek... przedstawia...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Rysunek... pokazuje...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagram...bada...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagram... zobrazowuje...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung