Finnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Tässä kuvassa näkyy...
Beschreibung eines Bilds
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Kaavio ... edustaa...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Kuva ... näyttää...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Kaavio ... tarkastelee...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Kaavio ... esittää...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung