Russisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Графики изображают прямую на уровне...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Resmin içinde ... de dahil durumda.
На рисунке мы можем увидеть...
Beschreibung eines Bilds
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Форма графика показывает, что...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

... figürü ...'yi temsil ediyor.
... обозначает
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
... figürü ...'i gösteriyor.
... обозначает
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Диаграмма... рассматривает...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Диаграмма... изображает...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung