Portugiesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Resmin içinde ... de dahil durumda.
A figura contém...
Beschreibung eines Bilds
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
A forma do diagrama demonstra que...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figura...representando...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
... figürü ...'i gösteriyor.
Figura...mostrando...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagrama...examinando...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagrama...representando...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung