Japanisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Resmin içinde ... de dahil durumda.
画像は・・・・を含んでいる。
Beschreibung eines Bilds
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

... figürü ...'yi temsil ediyor.
図・・・・は・・・・を表しています。
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
... figürü ...'i gösteriyor.
図・・・・は・・・・を表している。
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
... diyagramı ...'ı inceliyor.
図・・・・は・・・・を説明している。
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
... diyagramı ...'ı resmediyor.
図・・・・は・・・・を示している。
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung