Esperanto | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Resmin içinde ... de dahil durumda.
La bildo montras...
Beschreibung eines Bilds
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figuro... reprezente...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
... figürü ...'i gösteriyor.
Figuro... montrante...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagramo... ekzamenante...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagramo... prezente...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung