Chinesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
图表显示在...水平下保持稳定
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Resmin içinde ... de dahil durumda.
图片中包含...
Beschreibung eines Bilds
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
该图表显示,...至...期间,...比...多
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
图表表明...,因此得出...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
图表的变化表明...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
因此,该图表可以用来预测...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

... figürü ...'yi temsil ediyor.
数字...代表...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
... figürü ...'i gösteriyor.
数字...表示...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
... diyagramı ...'ı inceliyor.
示图...表示...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
... diyagramı ...'ı resmediyor.
示图...描绘...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung