Türkisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
V obrázku je obsažen(a)...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Beschreibung eines Bilds
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Tvar grafu ukazuje, že...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
... figürü ...'i gösteriyor.
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... zkoumá...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... znázorňuje
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung