Finnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
V obrázku je obsažen(a)...
Tässä kuvassa näkyy...
Beschreibung eines Bilds
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Tvar grafu ukazuje, že...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Kaavio ... edustaa...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Kuva ... näyttää...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... zkoumá...
Kaavio ... tarkastelee...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... znázorňuje
Kaavio ... esittää...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung