Chinesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
图表显示在...水平下保持稳定
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
V obrázku je obsažen(a)...
图片中包含...
Beschreibung eines Bilds
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
图表表明...,因此得出...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Tvar grafu ukazuje, že...
图表的变化表明...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
因此,该图表可以用来预测...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
数字...代表...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
数字...表示...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... zkoumá...
示图...表示...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... znázorňuje
示图...描绘...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung