Rumänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Dentro de la figura se encuentra...
Această imagine conţine...
Beschreibung eines Bilds
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
La forma del gráfico demuestra que...
Forma graficului demonstrează că...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Así, con el gráfico podemos predecir...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

La figura... representa...
Figura...reprezintă...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
La figura... muestra...
Figura...arătând...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
El diagrama... analiza...
Diagrama...exprimând...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
El diagrama... representa...
Diagrama...reprezentând...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung