Türkisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Графики изображают прямую на уровне...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
На рисунке мы можем увидеть...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Beschreibung eines Bilds
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Форма графика показывает, что...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

... обозначает
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
... обозначает
... figürü ...'i gösteriyor.
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Диаграмма... рассматривает...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Диаграмма... изображает...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung