Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Графики изображают прямую на уровне...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
На рисунке мы можем увидеть...
Bilden visar ...
Beschreibung eines Bilds
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Форма графика показывает, что...
Formen på diagrammet visar på att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

... обозначает
Figur ... respresenterar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
... обозначает
Figur ... visar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Диаграмма... рассматривает...
Diagram ... undersöker ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Диаграмма... изображает...
Diagram ... skildrar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung