Finnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Графики изображают прямую на уровне...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
На рисунке мы можем увидеть...
Tässä kuvassa näkyy...
Beschreibung eines Bilds
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Форма графика показывает, что...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

... обозначает
Kaavio ... edustaa...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
... обозначает
Kuva ... näyttää...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Диаграмма... рассматривает...
Kaavio ... tarkastelee...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Диаграмма... изображает...
Kaavio ... esittää...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung