Ungarisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Această imagine conţine...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Beschreibung eines Bilds
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Forma graficului demonstrează că...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Figura...reprezintă...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Figura...arătând...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagrama...exprimând...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagrama...reprezentând...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung