Chinesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
图表显示在...水平下保持稳定
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Această imagine conţine...
图片中包含...
Beschreibung eines Bilds
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
图表表明...,因此得出...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Forma graficului demonstrează că...
图表的变化表明...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
因此,该图表可以用来预测...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Figura...reprezintă...
数字...代表...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Figura...arătând...
数字...表示...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagrama...exprimând...
示图...表示...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagrama...reprezentând...
示图...描绘...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung