Rumänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
A figura contém...
Această imagine conţine...
Beschreibung eines Bilds
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
A forma do diagrama demonstra que...
Forma graficului demonstrează că...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Figura...representando...
Figura...reprezintă...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Figura...mostrando...
Figura...arătând...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagrama...examinando...
Diagrama...exprimând...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagrama...representando...
Diagrama...reprezentând...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung