Ungarisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Rysunek zawiera...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Beschreibung eines Bilds
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Z kształtu wykresu wynika, że...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Rysunek... przedstawia...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Rysunek... pokazuje...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram...bada...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... zobrazowuje...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung