Thai | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Rysunek zawiera...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Beschreibung eines Bilds
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Z kształtu wykresu wynika, że...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Rysunek... przedstawia...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Rysunek... pokazuje...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram...bada...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... zobrazowuje...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung