Griechisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Rysunek zawiera...
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Beschreibung eines Bilds
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Z kształtu wykresu wynika, że...
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Rysunek... przedstawia...
Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Rysunek... pokazuje...
Το σχήμα... δείχνει...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram...bada...
Το διάγραμμα... διερευνά...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... zobrazowuje...
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung