Esperanto | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Rysunek zawiera...
La bildo montras...
Beschreibung eines Bilds
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Z kształtu wykresu wynika, że...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Rysunek... przedstawia...
Figuro... reprezente...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Rysunek... pokazuje...
Figuro... montrante...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram...bada...
Diagramo... ekzamenante...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... zobrazowuje...
Diagramo... prezente...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung