Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
De afbeelding bevat ...
Rysunek zawiera...
Beschreibung eines Bilds
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Afbeelding ... geeft ... weer.
Rysunek... przedstawia...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Afbeelding ... toont ...
Rysunek... pokazuje...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram...bada...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... beschrijft ...
Diagram... zobrazowuje...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung