Japanisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
De afbeelding bevat ...
画像は・・・・を含んでいる。
Beschreibung eines Bilds
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Afbeelding ... geeft ... weer.
図・・・・は・・・・を表しています。
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Afbeelding ... toont ...
図・・・・は・・・・を表している。
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... onderzoekt ...
図・・・・は・・・・を説明している。
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... beschrijft ...
図・・・・は・・・・を示している。
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung