Dänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
De afbeelding bevat ...
Billedet indeholder...
Beschreibung eines Bilds
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Grafens facon demonstrerer at...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Afbeelding ... geeft ... weer.
Figur... repræsenterer...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Afbeelding ... toont ...
Figur... viser...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... onderzoekt ...
Diagram... undersøger...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... beschrijft ...
Diagram... skildrer...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung