Chinesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
图表显示在...水平下保持稳定
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
De afbeelding bevat ...
图片中包含...
Beschreibung eines Bilds
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
该图表显示,...至...期间,...比...多
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
图表表明...,因此得出...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
图表的变化表明...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
因此,该图表可以用来预测...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Afbeelding ... geeft ... weer.
数字...代表...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Afbeelding ... toont ...
数字...表示...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... onderzoekt ...
示图...表示...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram ... beschrijft ...
示图...描绘...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung