Türkisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
画像は・・・・を含んでいる。
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Beschreibung eines Bilds
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

図・・・・は・・・・を表しています。
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
図・・・・は・・・・を表している。
... figürü ...'i gösteriyor.
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
図・・・・は・・・・を説明している。
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
図・・・・は・・・・を示している。
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung