Rumänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
画像は・・・・を含んでいる。
Această imagine conţine...
Beschreibung eines Bilds
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Forma graficului demonstrează că...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

図・・・・は・・・・を表しています。
Figura...reprezintă...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
図・・・・は・・・・を表している。
Figura...arătând...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagrama...exprimând...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
図・・・・は・・・・を示している。
Diagrama...reprezentând...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung