Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
画像は・・・・を含んでいる。
De afbeelding bevat ...
Beschreibung eines Bilds
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
このグラフから・・・・ということが予想できる。
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

図・・・・は・・・・を表しています。
Afbeelding ... geeft ... weer.
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
図・・・・は・・・・を表している。
Afbeelding ... toont ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram ... onderzoekt ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram ... beschrijft ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung