Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
इस चित्र में दिखाई देता है...
Bilden visar ...
Beschreibung eines Bilds
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Formen på diagrammet visar på att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

आकार... ...का वर्णन करता है.
Figur ... respresenterar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
यह आकार ...दिखाता है.
Figur ... visar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Diagram ... undersöker ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
यह आकार ...दिखाता है.
Diagram ... skildrar ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung