Ungarisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Tässä kuvassa näkyy...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Beschreibung eines Bilds
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaajan muoto näyttää, että...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaaja voi siten ennustaa...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Kaavio ... edustaa...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kuva ... näyttää...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kaavio ... tarkastelee...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kaavio ... esittää...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung