Tschechisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Tässä kuvassa näkyy...
V obrázku je obsažen(a)...
Beschreibung eines Bilds
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Tvar grafu ukazuje, že...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Kaavio ... edustaa...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kuva ... näyttää...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kaavio ... tarkastelee...
Diagram... zkoumá...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kaavio ... esittää...
Diagram... znázorňuje
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung