Russisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Графики изображают прямую на уровне...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Tässä kuvassa näkyy...
На рисунке мы можем увидеть...
Beschreibung eines Bilds
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Форма графика показывает, что...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Kaavio ... edustaa...
... обозначает
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kuva ... näyttää...
... обозначает
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kaavio ... tarkastelee...
Диаграмма... рассматривает...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kaavio ... esittää...
Диаграмма... изображает...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung