Rumänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Tässä kuvassa näkyy...
Această imagine conţine...
Beschreibung eines Bilds
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Forma graficului demonstrează că...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Kaavio ... edustaa...
Figura...reprezintă...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kuva ... näyttää...
Figura...arătând...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kaavio ... tarkastelee...
Diagrama...exprimând...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kaavio ... esittää...
Diagrama...reprezentând...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung