Koreanisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Tässä kuvassa näkyy...
이 그림 속에는 ...
Beschreibung eines Bilds
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaajan muoto näyttää, että...
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaaja voi siten ennustaa...
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Kaavio ... edustaa...
...를 나타내는 표
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kuva ... näyttää...
...을 보여주는 표
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kaavio ... tarkastelee...
...을 관찰한 표
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kaavio ... esittää...
...을 보여주는 표
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung