Esperanto | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Tässä kuvassa näkyy...
La bildo montras...
Beschreibung eines Bilds
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaajan muoto näyttää, että...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaaja voi siten ennustaa...
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Kaavio ... edustaa...
Figuro... reprezente...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kuva ... näyttää...
Figuro... montrante...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kaavio ... tarkastelee...
Diagramo... ekzamenante...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kaavio ... esittää...
Diagramo... prezente...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung