Chinesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
图表显示在...水平下保持稳定
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Tässä kuvassa näkyy...
图片中包含...
Beschreibung eines Bilds
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
图表表明...,因此得出...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaajan muoto näyttää, että...
图表的变化表明...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Kuvaaja voi siten ennustaa...
因此,该图表可以用来预测...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Kaavio ... edustaa...
数字...代表...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kuva ... näyttää...
数字...表示...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kaavio ... tarkastelee...
示图...表示...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Kaavio ... esittää...
示图...描绘...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung