Tschechisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
La bildo montras...
V obrázku je obsažen(a)...
Beschreibung eines Bilds
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Tvar grafu ukazuje, že...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Figuro... reprezente...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Figuro... montrante...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagramo... ekzamenante...
Diagram... zkoumá...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagramo... prezente...
Diagram... znázorňuje
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung