Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
La bildo montras...
Rysunek zawiera...
Beschreibung eines Bilds
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Figuro... reprezente...
Rysunek... przedstawia...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Figuro... montrante...
Rysunek... pokazuje...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagramo... ekzamenante...
Diagram...bada...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagramo... prezente...
Diagram... zobrazowuje...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung