Rumänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
The graphs show a plateau at the level of…
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Within the picture is contained…
Această imagine conţine...
Beschreibung eines Bilds
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

This diagram represents…and therefore shows that…
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
The shape of the graph demonstrates that…
Forma graficului demonstrează că...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
The graph can thus be used to predict…
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Figure…representing…
Figura...reprezintă...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Figure…showing…
Figura...arătând...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram…examining…
Diagrama...exprimând...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram…depicting…
Diagrama...reprezentând...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung