Dänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
The graphs show a plateau at the level of…
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Within the picture is contained…
Billedet indeholder...
Beschreibung eines Bilds
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

This diagram represents…and therefore shows that…
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
The shape of the graph demonstrates that…
Grafens facon demonstrerer at...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
The graph can thus be used to predict…
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Figure…representing…
Figur... repræsenterer...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Figure…showing…
Figur... viser...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram…examining…
Diagram... undersøger...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram…depicting…
Diagram... skildrer...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung