Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Grafen viser et plateau ved niveauet...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Billedet indeholder...
De afbeelding bevat ...
Beschreibung eines Bilds
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafens facon demonstrerer at...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Figur... repræsenterer...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Figur... viser...
Afbeelding ... toont ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... undersøger...
Diagram ... onderzoekt ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... skildrer...
Diagram ... beschrijft ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung