Finnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Billedet indeholder...
Tässä kuvassa näkyy...
Beschreibung eines Bilds
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafens facon demonstrerer at...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Figur... repræsenterer...
Kaavio ... edustaa...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Figur... viser...
Kuva ... näyttää...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... undersøger...
Kaavio ... tarkastelee...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... skildrer...
Kaavio ... esittää...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung