Englisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Grafen viser et plateau ved niveauet...
The graphs show a plateau at the level of…
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Billedet indeholder...
Within the picture is contained…
Beschreibung eines Bilds
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
This diagram represents…and therefore shows that…
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafens facon demonstrerer at...
The shape of the graph demonstrates that…
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
The graph can thus be used to predict…
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Figur... repræsenterer...
Figure…representing…
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Figur... viser...
Figure…showing…
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... undersøger...
Diagram…examining…
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... skildrer...
Diagram…depicting…
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung