Chinesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Grafen viser et plateau ved niveauet...
图表显示在...水平下保持稳定
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
Billedet indeholder...
图片中包含...
Beschreibung eines Bilds
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
图表表明...,因此得出...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafens facon demonstrerer at...
图表的变化表明...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
因此,该图表可以用来预测...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

Figur... repræsenterer...
数字...代表...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Figur... viser...
数字...表示...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... undersøger...
示图...表示...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
Diagram... skildrer...
示图...描绘...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung